Obavijest o sklopljenim ugovorima za ugovore sklopljene po Dodatku II. B ZJN i u postupku jednostavne nabave

Evidencijski broj nabave: B – 99/2019 od 12. rujna 2019.
Datum objave: 30. rujna 2019.