Vijesti

Zagreb, 17.05.2019.

Savjetovanje s predstavnicima nositelja mirovinskog osiguranja Republike Slovenije u Zagrebu

Još jednom podsjećamo osiguranike koji su bili zaposleni i osigurani u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji, kao i korisnike mirovinskih primanja iz navedenih država, da na zagrebačkim Međunarodnim savjetodavnim danima osiguranika i korisnika s predstavnicima Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije mogu neposredno dobiti detaljne informacije o ostvarivanju i korištenju svojih prava iz mirovinskog osiguranja.
Razgovori u Puli održani su 15.  svibnja, a u Zagrebu savjetovanje će se održati  22. svibnja 2019.  od 10:00 do 14:00 sati u PRIZEMLJU Središnje službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, A. Mihanovića 3. Molimo da dolazak najavite elektroničkom poštom na adresu: dominik.medved@mirovinsko.hr ili telefonom na broj (+ 385) 01/ 4595-335.
Na razgovore treba donijeti dokaze o radu, odnosno osiguranju i identifikacijski dokument - osobnu iskaznicu ili putovnicu. 
 
 
Pula-Pola, 17.05.2019.

Održani Međunarodni savjetodavni dani s predstavnicima slovenskog Zavoda za pokojninsko i invalidsko osiguranje u Puli-Pola

U Područnom uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Puli-Pola održani su 15. svibnja 2019. savjetodavni dani na kojima su predstavnici HZMO-a i Zavoda za pokojninsko i invalidsko osiguranje Republike Slovenije osiguranicima i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja pružili detaljne informacije vezano uz njihove upite i u skladu sa zakonskim normama iz područja mirovinskog osiguranja.
Radi informiranja stranaka o uvjetima potrebnim za stjecanje prava iz mirovinskog osiguranja i pružanja pravne pomoći strankama koje prava ostvaruju primjenom uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kontinuirano organizira i održava savjetodavne dane s predstavnicima mirovinskog osiguranja Republike Slovenije.
Pitanja stranaka odnosila su se na utvrđivanje mirovinskog staža navršenog u Republici Sloveniji, ostvarivanje prava na mirovinu iz slovenskog osiguranja i  mogućnost  isplate godišnjeg dodatka uz mirovinu.
S obzirom na dosadašnju suradnju i dogovor između dvaju zavoda, savjetodavni dani organiziraju se u jednakim vremenskim razmacima i održavaju se u svibnju u Republici Hrvatskoj, a u listopadu u Republici Sloveniji.
Zagreb, 16.05.2019.

Isplata doplatka za djecu za travanj 2019.

U ponedjeljak 20. svibnja 2019. počinje isplata doplatka za djecu za travanj 2019. Doplatak će dobiti 142 074 korisnika za 279 221 dijete.
Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Zavoda 01/4595-011, 01/4595-022 kao i na internetskoj stranici Zavoda.
Rijeka, 16.05.2019.

Područna služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Rijeci pomaže članovima Udruge invalida rada Rijeka

Područna služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Rijeci, u suradnji s Udrugom invalida rada Rijeka, budući da su članovi te Udruge osiguranici koji su svoja prava ostvarivali preko HZMO-a, jedanput mjesečno upućuje svoje savjetnike u Udrugu invalida rada u Rijeci radi pružanja pomoći, davanja uputa i pravovaljanih informacija. O dolasku savjetnika radi davanja pravnih savjeta, članovi Udruge i ostali zainteresirani obavještavaju se putem javnih medija i internetske stranice Udruge.

Najčešća pitanja odnose se na način ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu i naknadu zbog tjelesnog oštećenja (priznanje i  ponovno određivanje). Kako invalidi ne bi trebali osobno dolaziti u PS Rijeka, predstavnici  HZMO-a ispunjene i potpisane zahtjeve preuzimaju i dostavljaju u rad. Članovima Udruge svojim savjetima pomažu načelnica Odjela za rješavanje o pravima u prvom stupnju Adrijana Prijović-Car, mag.iur. i  revizorica Jasmina Fućak Vičević, mag.iur. 

Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1545525 Osiguranika - ukupno

1330698  Radnici kod pravnih osoba
108755  Radnici kod fizičkih osoba
62318  Obrtnici
19345  Poljoprivrednici
19526  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4867  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.05.2019.
broj prijava   2 629
broj odjava  1 710


opširnije

1240948 Korisnika mirovina - ukupno


505378  Korisnici starosnih mirovina
28960 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
82772 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
196932  Korisnici prijevremene mirovine
292 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
188858  Korisnici invalidskih mirovina
237756  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

671135 Korisnici mirovina - žene (54,08%)
569813 Korisnici mirovina - muškarci (45,92%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.704,57  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za ožujak 2019. (6.464 kn) iznosi 57,31 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.439,85 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.457.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za travanj 2019.
(u svibnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

142074 korisnika doplatka za djecu za  279221 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,78 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 395,72 kn. ... arhiva