HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Vijesti

Zagreb, 21.10.2019.

Održani Dani otvorenih vrata u suradnji s njemačkom Familienkasse

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) i Blagajna za pomoć obitelji (Familienkasse), ustanove nadležne za obiteljska davanja, odnosno provedbu postupaka u predmetima doplatka za djecu, koji se rješavaju primjenom pravnih propisa Europske unije, potaknute dosadašnjim iskustvima i brojem zajedničkih stranaka, a na inicijativu HZMO-a, od 15. do 16. listopada 2019. u Zagrebu su organizirale Dane otvorenih vrata.
Zainteresiranim strankama, neposrednom komunikacijom s predstavnicima Familenkasse i HZMO-a, pruženi su pravni savjeti i informacije o ostvarivanju i korištenju prava na doplatak za djecu, kao i informacije o statusu rješavanja predmeta u Njemačkoj i Hrvatskoj. Korisnici usluga koji su se odazvali pozivu pozitivno su reagirali na ovakav pristup javnih ustanova.
Uz Dane otvorenih vrata koji su se održavali u Središnjoj službi HZMO-a, 16. listopada 2019. organiziran je posjet Područnoj službi u Zagrebu, gdje je poslovodstvo iz Familienkasse obišlo referade te su u komunikaciji s voditeljima postupaka razmijenili iskustva i znanja, dobili uvid u praktičan rad Odjela za provedbu uredbi EU i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju II., nakon čega je održan i radni sastanak.
Zagreb, 11.10.2019.

Isplata doplatka za djecu za rujan 2019.

U utorak 15. listopada 2019. počinje isplata doplatka za djecu za rujan 2019. Doplatak će dobiti 152 562 korisnika za 292 774 djeteta.
Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8:00 do 16:00 sati na infotelefonima Zavoda 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na internetskoj stranici Zavoda.
Zagreb, 07.10.2019.

Dani otvorenih vrata u suradnji s njemačkom Familienkasse 15. i 16. listopada 2019. u Zagrebu


Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u suradnji s njemačkom Familienkasse organizira Dane otvorenih vrata radi pružanja pravne pomoći u pojedinačnim predmetima u kojima se rješava o pravu na doplatak za djecu u SR Njemačkoj.
Ako ste zainteresirani za dobivanje informacija o ostvarivanju prava na doplatak za djecu u SR Njemačkoj, molimo vas poslušajte EMA-u (e-mirovinsku asistenticu) ili pročitajte detalje s poveznice
Dani otvorenih vrata održat će se 15. i 16. listopada 2019. od 9:00 do 16:00 sati u PRIZEMLJU Središnje službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na adresi A. Mihanovića 3, Zagreb.
Zagreb, 07.10.2019.

Isplata mirovina za rujan 2019.

U četvrtak 10. listopada 2019. počinje isplata mirovina za rujan 2019. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.
 
Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati i na infotelefonima Zavoda 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 kao i na internetskoj stranici Zavoda .
 

Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva