Priopćenje za javnost sa 39. sjednice HZMO-a

  Dana 24. travnja 2002. održana je 39. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, s koje kao najvažnije zaključke ističemo:

Usvojeno godišnje izvješće o radu

Upravno vijeće razmotrilo je Godišnje izvješće o radu Zavoda za 2001. godinu koje uključuje financijsko poslovanje i upravljanje Zavodom, rad Upravnog vijeća, ostvarivanje prava, provedbu osiguranja i rad stručne službe. Nakon kratke rasprave prihvaćeno je Godišnje izvješće o radu Zavoda koje će biti upućeno nadležnom ministarstvu, Hrvatskom saboru, te umirovljeničkim udrugama.

Također je usvojen Godišnji obračuni Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u 2001. i Godišnji obračun sredstava doplatka za djecu u 2001. godini. 

Na ovoj sjednici usvojeno je redovito Financijsko izvješće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u razdoblju siječanjveljača 2002.

Zahtjev Hrvatskog fonda za privatizaciju za suglasnost za prodaju dionica

Prema zahtjevu Hrvatskog fonda za privatizaciju kojim traži suglasnost za prodaju dionica u režimu javne dražbe na Zagrebačkoj burzi i putem javnog natječaja Upravno vijeće dalo je suglasnost za konačnu prodaju dionica 4 trgovačka društva iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Suglasnost je dana za slijedeća društva: «Auto shop» d.d. Zagreb, «DILJ IGM» d.d. Vinkovci, «Ekonomsko tehnički zavod» d.d. Osijek i «Kutina-kristal» d.d. Kutina.

Informacija o tijeku aktivnosti na provedbi Zakona o doplatku za djecu

U provedbi Zakona o doplatku za djecu, okončan je prvi dio posla koji se odnosio na primjenu članka 37. Zakona o doplatku za djecu, što znači da su dosadašnji korisnici koji su ostvarili pravo do 31. prosinca 2001., dobili rješenja kojim se utvrđuje njihovo pravo na doplatak za djecu od 1. siječnja 2002. do 28. veljače 2002. u skladu s novim propisima. U obradi podataka donijeto je 336.789 rješenja. Upravno vijeće Zavoda uputilo je pohvale službi zbog uspješno obavljenog posla, jer nikad do sada u Zavodu nije odjednom tiskano i otpremljeno toliko rješenja.

Od 1. ožujka 2002. godine Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje počeo je redovno godišnje prevođenje prava na doplatak za djecu prema prihodima ostvarenim u 2001. godini.

Imenovan novi Odbor za predstavke i pritužbe Zavoda

Predsjednikom Odbora za predstavke i pritužbe imenovan je Ivan Nahtigal, za zamjenika predsjednika Odbora imenovan je Vladimir Lokmer, a za članove Nedjeljko Kobali i Davor Šmuljić.
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Službenik za zaštitu podataka

e-mail:
01/ 4595-064
01/ 4595-293
adresa:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za listopad 2018.
(u studenome 2018.)

U Zavodu je bilo:

1528590 Osiguranika - ukupno

1315447  Radnici kod pravnih osoba
108494  Radnici kod fizičkih osoba
60485  Obrtnici
19441  Poljoprivrednici
19647  Samostalne profesionalne djelatnosti
83

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4993  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 10.12.2018.
broj prijava  3273
broj odjava  2820


opširnije

1235084 Korisnika mirovina - ukupno


504194  Korisnici starosnih mirovina
25050 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84035 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
192217  Korisnici prijevremene mirovine
269 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
191456  Korisnici invalidskih mirovina
237863  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

669468 Korisnici mirovina - žene (54,20%)
565616 Korisnici mirovina - muškarci (45,80%)

1:1,24 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.655,49  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za rujan 2018. (6.195 kn) iznosi 59,01 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godinu.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.387,63 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.323.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za listopad 2018.
(u studenome 2018.)

U Zavodu je bilo 

155183 korisnika doplatka za djecu za  297081 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,82 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 393,99 kn. ... arhiva