Priopćenje za javnost sa 39. sjednice HZMO-a

  Dana 24. travnja 2002. održana je 39. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, s koje kao najvažnije zaključke ističemo:

Usvojeno godišnje izvješće o radu

Upravno vijeće razmotrilo je Godišnje izvješće o radu Zavoda za 2001. godinu koje uključuje financijsko poslovanje i upravljanje Zavodom, rad Upravnog vijeća, ostvarivanje prava, provedbu osiguranja i rad stručne službe. Nakon kratke rasprave prihvaćeno je Godišnje izvješće o radu Zavoda koje će biti upućeno nadležnom ministarstvu, Hrvatskom saboru, te umirovljeničkim udrugama.

Također je usvojen Godišnji obračuni Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u 2001. i Godišnji obračun sredstava doplatka za djecu u 2001. godini. 

Na ovoj sjednici usvojeno je redovito Financijsko izvješće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u razdoblju siječanjveljača 2002.

Zahtjev Hrvatskog fonda za privatizaciju za suglasnost za prodaju dionica

Prema zahtjevu Hrvatskog fonda za privatizaciju kojim traži suglasnost za prodaju dionica u režimu javne dražbe na Zagrebačkoj burzi i putem javnog natječaja Upravno vijeće dalo je suglasnost za konačnu prodaju dionica 4 trgovačka društva iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Suglasnost je dana za slijedeća društva: «Auto shop» d.d. Zagreb, «DILJ IGM» d.d. Vinkovci, «Ekonomsko tehnički zavod» d.d. Osijek i «Kutina-kristal» d.d. Kutina.

Informacija o tijeku aktivnosti na provedbi Zakona o doplatku za djecu

U provedbi Zakona o doplatku za djecu, okončan je prvi dio posla koji se odnosio na primjenu članka 37. Zakona o doplatku za djecu, što znači da su dosadašnji korisnici koji su ostvarili pravo do 31. prosinca 2001., dobili rješenja kojim se utvrđuje njihovo pravo na doplatak za djecu od 1. siječnja 2002. do 28. veljače 2002. u skladu s novim propisima. U obradi podataka donijeto je 336.789 rješenja. Upravno vijeće Zavoda uputilo je pohvale službi zbog uspješno obavljenog posla, jer nikad do sada u Zavodu nije odjednom tiskano i otpremljeno toliko rješenja.

Od 1. ožujka 2002. godine Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje počeo je redovno godišnje prevođenje prava na doplatak za djecu prema prihodima ostvarenim u 2001. godini.

Imenovan novi Odbor za predstavke i pritužbe Zavoda

Predsjednikom Odbora za predstavke i pritužbe imenovan je Ivan Nahtigal, za zamjenika predsjednika Odbora imenovan je Vladimir Lokmer, a za članove Nedjeljko Kobali i Davor Šmuljić.
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za prosinac 2018.
(u siječnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1506912 Osiguranika - ukupno

1299438  Radnici kod pravnih osoba
103855  Radnici kod fizičkih osoba
59853  Obrtnici
19437  Poljoprivrednici
19223  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5020  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18.02.2018.
broj prijava  3177
broj odjava  2404


opširnije

1236258 Korisnika mirovina - ukupno


503848  Korisnici starosnih mirovina
25970 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83767 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
193492  Korisnici prijevremene mirovine
285 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190627  Korisnici invalidskih mirovina
238269  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670187 Korisnici mirovina - žene (54,21%)
566071 Korisnici mirovina - muškarci (45,79%)

1:1,22 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.664,26  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za studeni 2018. (6.267 kn) iznosi 58,47 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.363,35 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.336.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za prosinac 2018.
(u siječnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

159297 korisnika doplatka za djecu za  305409 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,25 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,06 kn. ... arhiva