Zagreb, 17. lipnja 2004. Održana 2. sjednica Upravnog vijeća HZMO-a u novom sazivu

U srijedu 16. lipnja 2004. održana je 2. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) u novom sastavu. Na prijedlog predstavnika umirovljenika u Upravnom vijeću, s dnevnog reda skinut je zahtjev Hrvatskog fonda za privatizaciju kojim se traži suglasnost za prodaju dionica više trgovačkih društava iz portfelja Zavoda. Kao obrazloženje navedeno je da treba pričekati dogovor između Vlade i umirovljenika o načinu povrata duga, jer se kao mogućnost predlaže vraćanje duga putem dionica javnih poduzeća i državne imovine osnivanjem umirovljeničkog fonda. Na sjednici Upravnog vijeća raspravljeno je o Godišnjem izvješću o radu Zavoda za 2003. godinu, koje je pohvaljeno kao stručno i sveobuhvatno, a donošenje odluke o usvajanju je odgođeno do izrade konačnog izvješća Državnog ureda za reviziju o poslovanju Zavoda za proteklu godinu.

Upravno vijeće dalo je suglasnost za adaptaciju sistemske dvorane u Središnjoj službi HZMO-a u Mihanovićevoj 3, te suglasnost za nabavu informatičke opreme radi nadogradnje i poboljšanja postojeće informatičko-komunikacijske mreže.Jednoglasno je usvojen i prijedlog za davanje u najam stana u Dubrovniku Domu za djecu «Maslina», koji je u vlasništvu HZMO-a, kako bi se osigurao smještaj za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Odjel za odnose s javnošću
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Službenik za zaštitu podataka

e-mail:
01/ 4595-064
01/ 4595-293
adresa:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za listopad 2018.
(u studenome 2018.)

U Zavodu je bilo:

1528590 Osiguranika - ukupno

1315447  Radnici kod pravnih osoba
108494  Radnici kod fizičkih osoba
60485  Obrtnici
19441  Poljoprivrednici
19647  Samostalne profesionalne djelatnosti
83

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4993  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 13.12.2018.
broj prijava  2099
broj odjava  1841


opširnije

1235084 Korisnika mirovina - ukupno


504194  Korisnici starosnih mirovina
25050 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84035 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
192217  Korisnici prijevremene mirovine
269 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
191456  Korisnici invalidskih mirovina
237863  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

669468 Korisnici mirovina - žene (54,20%)
565616 Korisnici mirovina - muškarci (45,80%)

1:1,24 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.655,49  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za rujan 2018. (6.195 kn) iznosi 59,01 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godinu.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.387,63 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.323.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za listopad 2018.
(u studenome 2018.)

U Zavodu je bilo 

155183 korisnika doplatka za djecu za  297081 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,82 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 393,99 kn. ... arhiva