Obvezna dokumentacija pri dostavi podataka za vođenje matične evidencije

 

Red.
br.
OBVEZNIK DOPRINOSA DOKUMENTACIJA ZA EVIDENTIRANJE POČETKA POSLOVANJA DOKUMENTACIJA ZA EVIDENTIRANJE PRESTANKA POSLOVANJA
 
 
 
1. poslodavac (pravna ili fizička osoba)
 • prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanicaM-11P)
 • rješenje/izvod o upisu u odgovarajući registar - na uvid (za obveznike doprinosa koji nisu upisani u javni registar)
 • obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) - na uvid
 • prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)
 • rješenje/izvod o brisanju u odgovarajućem registru - na uvid
(za obveznike doprinosa koji nisu upisani u javni registar)
 
 
2. samostalni obveznik doprinosa (npr. osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti, nositelji i članovi OPG-a itd.)
 • prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanicaM-11P)
 • rješenje/izvod o upisu u odgovarajući registar - na uvid (za obveznike doprinosa koji nisu upisani u javni registar)
 • prijava o prestanku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-12P)
 • rješenje/izvod o brisanju u odgovarajućem registru - na uvid
(za obveznike doprinosa koji nisu upisani u javni registar)
 

 

 


Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj  2017.
(u srpnju 2017.)

U Zavodu je bilo:

1525457 Osiguranika - ukupno

1293615  Radnici kod pravnih osoba
124606  Radnici kod fizičkih osoba
61628  Obrtnici
19545  Poljoprivrednici
20447  Samostalne profesionalne djelatnosti
117

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5499  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 20.07.2017.
broj prijava  2572
broj odjava  1525


opširnije

1231877 Korisnika mirovina - ukupno


504573 Korisnici starosnih mirovina
17477 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85389 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
183209 Korisnici prijevremene mirovine
190 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
198982 Korisnici invalidskih mirovina
242057 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

667618 Korisnici mirovina - žene (54,20%)
564259 Korisnici mirovina - muškarci (45,80%)

1:1,24 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.449,80 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2017. (6.025 kn) iznosi 57,26%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

 • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 30 godina.
 • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 2.191,12 kn.
 • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.101.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2017.
(u srpnju 2017.)

U Zavodu je bilo 

153 324 korisnika doplatka za djecu za 294 630 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 373,84 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 388,03 kn. ... arhiva