Natječaji za zapošljavanje

 
 
 
 
 
 
 
 
Pisane ponude sa životopisom i dokazima o ispunjenim formalnim uvjetima propisanima u ovom natječaju dostavljaju se na adresu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Središnje službe, odnosno područne službe/ureda za koji se podnosi ponuda, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Za sva navedena radna mjesta obavit će se testiranje i razgovor - intervju.
datum objave na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje: 02.08.2017.

 

 

natječaj za zasnivanje radnog odnosa
- u Središnjoj službi, A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb, na radnim mjestima:
1) stručni suradnik u Uredu za poslovno – informacijsku sigurnost (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
2) stručni referent II. u Uredu za poslovno – informacijsku sigurnost (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
3) stručni suradnik u Odjelu za odnose s javnošću (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
4) stručni suradnik u Odjelu za računovodstvo (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
5) viši stručni referent u Odjelu za računovodstvo (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme uz ugovaranja probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
6) administrativni referent u Odjelu za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
7) viši stručni suradnik specijalist za informatiku u Odjelu za informacijsko upravljanje i podršku informacijskim sustavima (m./ž.), jedan izvršitelj
na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
8) informatički suradnik u Odjelu za informacijsko upravljanje i podršku informacijskim sustavima (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
9) viši projektant informacijskog sustava u Odjelu za informacijsko komunikacijske sustave (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci
10) viši stručni suradnik u Odjelu za informacijsko komunikacijske sustave (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
11) viši informatički referent u Odjelu za informacijsko komunikacijske sustave (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
 
- u Područnoj službi u Osijeku, Kralja Zvonimira 1, 31000 Osijek, na radnom mjestu
12) samostalni upravni referent u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
 
- u Područnoj službi u Rijeci, Slogin kula 1, 51000 Rijeka, na radnim mjestima:
13) administrativni referent u Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
14) stručni referent II. u Odjelu za ekonomsko - financijske poslove (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
 
- u Područnoj službi u Splitu, Obala kneza Branimira 15, 21000 Split, na radnim mjestima:
15) viši stručni referent u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
16) upravni referent u Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
 
- u Područnoj službi u Varaždinu, Kolodvorska 20c, 42000 Varaždin, na radnim mjestima:
17) samostalni upravni referent u Odjelu za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
18) viši stručni referent u Odjelu za ekonomsko - financijske poslove (m./ž.), s jednim izvršiteljem na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
 
- u Područnoj službi u Zagrebu, Tvrtkova 5, 10000 Zagreb, na radnim mjestima:
19) samostalni upravni referent u Odsjeku za kontrolu podataka iz mirovinskog osiguranja (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
20) samostalni upravni referent u Odsjeku za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
21) samostalni upravni referent u Odsjeku za rješavanje o pravima vojnih osoba, policijskih službenika i branitelja (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
22) samostalni upravni referent u Odsjeku za rješavanje o pravima primjenom uredbi Europske unije (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
23) samostalni upravni referent u Odsjeku za rješavanje o pravima primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
24) samostalni upravni referent u Odjelu za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju II. (m./ž.), tri izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
25) administrativni referent u Odjelu za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), tri izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
26) stručni referent u Odsjeku za obračun mirovinskih primanja i doplatka za djecu (m./ž.), tri izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
 
- u Područnom uredu u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 3, 20000 Dubrovnik, na radnom mjestu
27) samostalni upravni referent u Odjelu za mirovinsko osiguranje i rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
 
- u Područnom uredu u Karlovcu, Ulica kralja Tomislava 8, 47000 Karlovac, na radnom mjestu
28) viši upravni referent u Odjelu za mirovinsko osiguranje i rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
 
- u Područnom uredu u Koprivnici, Ulica Hrvatske državnosti 3, 48000 Koprivnica, na radnom mjestu
29) inspektor u Odjelu za mirovinsko osiguranje i rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
 
- u Područnom uredu u Požegi, Republike Hrvatske 1c, 34000 Požega, na radnom mjestu
30) stručni referent u Odjelu za mirovinsko osiguranje i rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
 
- u Područnom uredu u Puli-Pola, Danteov trg 4, 52100 Pula-Pola, na radnim mjestima:
31) viši stručni referent u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
32) samostalni stručni referent II. u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
 
- u Područnom uredu u Šibeniku, Ulica fra dr. Jerolima Milete 12, 22000 Šibenik, na radnim mjestima:
33) samostalni upravni referent u Odjelu za mirovinsko osiguranje i rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
34) upravni referent u Odjelu za zajedničke poslove (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
 
- u Područnom uredu u Vukovaru, Vladimira Nazora 3, 32000 Vukovar , na radnom mjestu
35) administrativni referent u Odjelu za zajedničke poslove (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
 
- u Područnom uredu u Zadru, Šimuna Kožičića-Benje 2, 23000 Zadar, na radnim mjestima:
36) samostalni upravni referent u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
37) viši upravni referent u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.
38) stručni referent u Odjelu za zajedničke poslove (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

 
Pisane ponude sa životopisom i dokazima o ispunjenim formalnim uvjetima propisanima u ovom natječaju dostavljaju se na adresu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Središnje službe, odnosno područne službe/ureda za koji se podnosi ponuda, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Za sva navedena radna mjesta obavit će se testiranje i razgovor - intervju.
datum objave na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje: 28.07.2017.


 

poništenje natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Središnjoj službi na radnom mjestu pod 2) stručni suradnik specijalist za pravne poslove (m./ž.) u Odjelu za pravne poslove Središnje službe
datum objave na internetskoj stranici Zavoda: 26.07.2017.


Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj  2017.
(u srpnju 2017.)

U Zavodu je bilo:

1525457 Osiguranika - ukupno

1293615  Radnici kod pravnih osoba
124606  Radnici kod fizičkih osoba
61628  Obrtnici
19545  Poljoprivrednici
20447  Samostalne profesionalne djelatnosti
117

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5499  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 16.08.2017.
broj prijava  2120
broj odjava  2651


opširnije

1231877 Korisnika mirovina - ukupno


504573 Korisnici starosnih mirovina
17477 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85389 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
183209 Korisnici prijevremene mirovine
190 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
198982 Korisnici invalidskih mirovina
242057 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

667618 Korisnici mirovina - žene (54,20%)
564259 Korisnici mirovina - muškarci (45,80%)

1:1,24 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.449,80 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2017. (6.025 kn) iznosi 57,26%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 2.191,12 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.101.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2017.
(u srpnju 2017.)

U Zavodu je bilo 

153 324 korisnika doplatka za djecu za 294 630 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 373,84 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 388,03 kn. ... arhiva