Natječaji za zapošljavanje

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta objavljenima u ovom natječaju dostavljaju se na adresu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Područnog ureda u Dubrovniku, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. 
datum objave na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje: 12.10.2018.

 

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta objavljenima u ovom natječaju dostavljaju se na adresu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Područne službe u Zagrebu
u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama
datum objave na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje: 3.10.2018.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta objavljenima u ovom natječaju dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. 
datum objave na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje: 14.09.2018.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta objavljenima u ovom natječaju dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. 
datum objave na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje: 14.09.2018.

 

natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Središnjoj službi, A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb, na radnim mjestima:
1) viši stručni suradnik specijalist psiholog u Uredu za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
2) viši stručni suradnik specijalist za razvoj karijera u Uredu za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
3) viši stručni suradnik specijalist za edukaciju i stručno usavršavanje u Uredu za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.
4) stručni suradnik specijalist u Odjelu za gospodarenje nekretninama (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

 
- opisi poslova radnih mjesta objavljenih u natječaju 31. kolovoza 2018. za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Središnjoj službi
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta objavljenima u ovom natječaju dostavljaju se na adresu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Središnje službe, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
datum objave na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje: 31.08.2018.
 

 

 
datum objave na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje: 18.07.2018.


 

 

 

 

 
 

 
 

Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Službenik za zaštitu podataka

e-mail:
01/ 4595-064
01/ 4595-293
adresa:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2018.
(u listopadu 2018.)

U Zavodu je bilo:

1546848 Osiguranika - ukupno

1322851  Radnici kod pravnih osoba
116509  Radnici kod fizičkih osoba
63302  Obrtnici
19492  Poljoprivrednici
19682  Samostalne profesionalne djelatnosti
85

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4927  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 13.11.2018.
broj prijava  2673
broj odjava  2172


opširnije

1234073 Korisnika mirovina - ukupno


503587  Korisnici starosnih mirovina
24487 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83991 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
191435  Korisnici prijevremene mirovine
263 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
192060  Korisnici invalidskih mirovina
238250  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668712 Korisnici mirovina - žene (54,19%)
565361 Korisnici mirovina - muškarci (45,81%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.653,92  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2018. (6.264 kn) iznosi 58,33 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godinu.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.381,23 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.315.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2018.
(u listopadu 2018.)

U Zavodu je bilo 

151035 korisnika doplatka za djecu za 288834 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 368,72 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 408,33 kn. ... arhiva