Natječaji za zapošljavanje

Prijave i životopisi te dokazi o ispunjenim uvjetima dostavljaju se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – Središnjoj službi, A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb, u roku 15 dana od dana objave natječaja.
datum objave na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 19. travnja 2017.

 

 

 

natječaj za zasnivanje radnog odnosa

 

- u Središnjoj službi, A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb, na radnim mjestima:

1) stručni suradnik specijalist prevoditelj u Odjelu za poslove Europske unije i međunarodnu suradnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

2) stručni suradnik specijalist za pravne poslove u Odjelu za pravne poslove (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

3) stručni suradnik specijalist za aktuarstvo i analitičke poslove u Odjelu za pravne poslove (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

4) viši stručni referent u Odjelu za ljudske potencijale (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

5) stručni suradnik u Odjelu za gospodarenje nekretninama (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

6) stručni suradnik u Odjelu za održavanje, zaštitu na radu i opće poslove (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

7) viši upravni referent u Odjelu za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

8) dostavljač u Odjelu za uredsko poslovanje i pisarnici (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

9) stručni suradnik u Odjelu za poslove planiranja i analize (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

10) informatički savjetnik u Odjelu za informacijsko upravljanje i podršku informacijskim sustavima (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

11) viši informatički referent u Odjelu za informacijsko upravljanje i podršku informacijskim sustavima (m./ž.), jedan izvršitelj - pripravnik na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

12) viši informatički referent u Odjelu za informacijsko upravljanje i podršku informacijskim sustavima (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

13) viši stručni suradnik u Odjelu za informacijsko komunikacijske sustave (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

14) viši informatički referent u Odjelu za informacijsko komunikacijske sustave (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

 

- u Područnoj službi u Rijeci, Slogin kula 1, 51000 Rijeka, na radnim mjestima:

15) viši stručni referent u Odjelu za mirovinsko osiguranje (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

16) samostalni upravni referent u Odjelu za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

 

- u Područnoj službi u Splitu, Obala kneza Branimira 15, 21000 Split, na radnim mjestima:

17) samostalni upravni referent u Odjelu za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

18) administrativni referent u Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove (m./ž.), tri izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

 

- u Područnoj službi u Varaždinu, Kolodvorska 20c, 42000 Varaždin, na radnom mjestu

19) upravni referent u Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

 

- u Područnoj službi u Zagrebu, Tvrtkova 5, 10000 Zagreb, na radnim mjestima:

20) viši stručni referent u Odsjeku za matičnu evidenciju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

21) samostalni upravni referent u Odsjeku za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

22) samostalni upravni referent u Odsjeku za rješavanje o pravima vojnih osoba, policijskih službenika i branitelja (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

 

23) samostalni upravni referent u Odsjeku za rješavanje o pravima primjenom uredbi Europske unije (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

24) samostalni upravni referent u Odsjeku za rješavanje o pravima primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

25) samostalni upravni referent u Odjelu za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju II. (m./ž.), tri izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

26) stručni referent u Odsjeku za obračun mirovinskih primanja i doplatka za djecu (m./ž.), tri izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

 

- u Područnom uredu u Bjelovaru, Masarykova 7, 43000 Bjelovar, na radnim mjestima:

27) samostalni upravni referent u Odjelu za mirovinsko osiguranje i rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

28) stručni referent u Odjelu za zajedničke poslove (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

 

- u Područnom uredu u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 3, 20000 Dubrovnik, na radnom mjestu

29) samostalni upravni referent u Odjelu za mirovinsko osiguranje i rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

 

- u Područnom uredu u Karlovcu, Ulica kralja Tomislava 8, 47000 Karlovac, na radnom mjestu

30) samostalni upravni referent u Odjelu za mirovinsko osiguranje i rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

 

- u Područnom uredu u Puli-Pola, Danteov trg 4, 52100 Pula-Pola, na radnom mjestu

31) samostalni upravni referent u Odjelu za rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

 

- u Područnom uredu u Sisku, Ulica lipa 4, 44000 Sisak, na radnim mjestima:

32) vozač-dostavljač u Odjelu za zajedničke poslove (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

33) samostalni stručni referent I. u Ispostavi u Novskoj (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

 

- u Područnom uredu u Virovitici, V. Nazora 2, 33000 Virovitica, na radnim mjestima:

34) viši stručni referent u Odjelu za mirovinsko osiguranje i rješavanje o pravima u prvom stupnju (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

35) stručni referent u Odjelu za zajedničke poslove (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

 

- u Područnom uredu u Zadru, Šimuna Kožičića-Benje 2, 23000 Zadar, na radnom mjestu

36) administrativni referent u Odjelu za zajedničke poslove (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

 

Pisane ponude sa životopisom i dokazima o ispunjenim formalnim uvjetima propisanima u ovom natječaju dostavljaju se na adresu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Središnje službe, odnosno područne službe/ureda za koji se podnosi ponuda, u roku od 15 dana od dana objave natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije održavanja testiranja na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
datum objave na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 5. travnja 2017.


Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za veljaču  2017.
(u ožujku 2017.)

U Zavodu je bilo:

1437782 Osiguranika - ukupno

1231956  Radnici kod pravnih osoba
103270  Radnici kod fizičkih osoba
56123  Obrtnici
19652  Poljoprivrednici
20340  Samostalne profesionalne djelatnosti
160  Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
6281  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.04.2017.
broj prijava  2520
broj odjava  1488


opširnije

1230830 Korisnika mirovina - ukupno


506133 Korisnici starosnih mirovina
15840 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85710 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
181275 Korisnici prijevremene mirovine
172 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
199281 Korisnici invalidskih mirovina
242419 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668395 Korisnici mirovina - žene (54,30%)
562435 Korisnici mirovina - muškarci (45,70%)

1:1,17 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.430,22 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za siječanj 2017. (5.895kn) iznosi 58,19%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 29 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 1.831,21 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.084.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za veljaču 2017.
(u ožujku 2017.)

U Zavodu je bilo 

173 818 korisnika doplatka za djecu za 326 005 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,64 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 370,92 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 121.000.000 kn.

 ... arhiva