Prijevremena starosna mirovina

 a) Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu stječe osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža (uvjeti na snazi do 31. prosinca 2030. - članak 34. ZOMO).

U prijelaznom razdoblju od  2014. do 2029. godine žene ostvaruju pravo na prijevremenu starosnu mirovinu prema povoljnijim uvjetima, s nižom starosnom dobi:


PRIJEVREMENA STAROSNA MIROVINA
godina
godine života
godine staža
 
 
god.
mj.
god.
mj.
 
2014.
56
0
31
0
 
2015.
56
3
31
3
 
2016.
56
6
31
6
 
2017.
56
9
31
9
 
2018.
57
0
32
0
 
2019.
57
3
32
3
 
2020.
57
6
32
6
 
2021.
57
9
32
9
 
2022.
58
0
33
0
 
2023.
58
3
33
3
 
2024.
58
6
33
6
 
2025.
58
9
33
9
 
2026.
59
0
34
0
 
2027.
59
3
34
3
 
2028.
59
6
34
6
 
2029.
59
9
34
9
 
2030.
60
 
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U razdoblju od 1. siječnja 2031. do 31. prosinca 2037. uvjet starosne dobi  povećava se za tri mjeseca svake godine, a od 1. siječnja 2038. pravo na prijevremenu  starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 62 godine života i 35 godina mirovinskog staža, bez obzira na spol.

Visina prijevremene starosne mirovine trajno se smanjuje za svaki mjesec ranijeg ostvarivanja prava na mirovinu prije navršenih godina života osiguranika propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu, i to:

-s navršenih 35 godina mirovinskog staža - za 0,34% po mjesecu
-s navršenih 36 godina mirovinskog staža - za 0,32% po mjesecu
-s navršenih 37 godina mirovinskog staža - za 0,30% po mjesecu
-s navršenih 38 godina mirovinskog staža - za 0,25% po mjesecu
-s navršenih 39 godina mirovinskog staža - za 0,15% po mjesecu
-s navršenih 40 godina mirovinskog staža - za 0,10% po mjesecu.

U razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2030., ženi koja stječe pravo na prijevremenu starosnu mirovinu polazni faktor za određivanje mirovine iznosi:

u 2014. godini:
– s navršene do i 32 godine mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu
– s navršene 33 godine mirovinskog staža: 0,32% po mjesecu
– s navršene 34 godine mirovinskog staža: 0,30% po mjesecu
– s navršenih 36 godina mirovinskog staža: 0,25% po mjesecu
– s navršenih 37 godina mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu
– s navršenih 38 godina mirovinskog staža: 0,10% po mjesecu

u 2015. godini:
– s navršene do i 32 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu
– s navršene 33 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,32% po mjesecu
– s navršene 34 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,30% po mjesecu
– s navršenih 36 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,25% po mjesecu
– s navršenih 37 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu
– s navršenih 38 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,10% po mjesecu

u 2016. godini:
– s navršene do i 32 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu
– navršene 33 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,32% po mjesecu
– s navršene 34 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,30% po mjesecu
– s navršenih 36 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,25% po mjesecu
– s navršenih 37 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu
– s navršenih 38 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža: 0,10% po mjesecu

u 2017. godini:
– s navršene do i 32 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu
– s navršene 33 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,32% po mjesecu
– s navršene 34 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,30% po mjesecu
– s navršenih 36 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,25% po mjesecu
– s navršenih 37 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu
– s navršenih 38 godina i 9 mjeseci mirovinskog staža: 0,10% po mjesecu

u 2018. godini:
– s navršenih do i 33 godine mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu
– s navršenih 34 godine mirovinskog staža: 0,32% po mjesecu
– s navršenih 35 godina mirovinskog staža: 0,30% po mjesecu
– s navršenih 37 godina mirovinskog staža: 0,25% po mjesecu
– s navršenih 38 godina mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu
– s navršenih 39 godina mirovinskog staža: 0,10% po mjesecu

u 2019. godini:
– s navršenih do i 33 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu
– s navršenih 34 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,32% po mjesecu
– s navršenih 35 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,30% po mjesecu
– s navršenih 37 godina mirovinskog staža: 0,25% po mjesecu
– s navršenih 38 godina mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu
– s navršenih 39 godina mirovinskog staža: 0,10% po mjesecu


Za ostale godine iz navedenog razdoblja podaci će se naknadno ažurirati.


b) Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca ima osiguranik kada ispuni uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu, (muškarac kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža, a žena kada ispuni uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu iz prelaznog razdoblja- u 2015. godini kada navrši 56 godina i tri mjeseca života i mirovinski staž od 31 godine i tri mjeseca) da je nakon prestanka osiguranja prouzročenog stečajem, neposredno prije ispunjenja navedenih uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu, proveo u neprekidnom trajanju najmanje dvije godine kao nezaposlena osoba prijavljena službi nadležnoj za zapošljavanje te da se  s danom ispunjenja uvjeta odjavi iz evidencije nadležne službe za zapošljavanje. Svi navedeni uvjeti trebaju biti kumulativno ispunjeni.

Pravo na mirovinu pripada samo onom osiguraniku koji se na dan ispunjenja prvih uvjeta za priznanje prava na prijevremenu starosnu mirovinu odjavio iz  evidencije nadležne službe za zapošljavanje, kojoj se prijavio neposredno nakon prestanka radnog odnosa zbog stečaja poslodavca i proveo u neprekidnom trajanju kao nezaposlena osoba najmanje dvije godine.

Prema Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine, br. 80/2008, 121/2010, 118/2012, 12/2013-pročišćeni tekst i 153/2013), status nezaposlene osobe, između ostalih razloga ima,  korisnik invalidske mirovine zbog  profesionalne nesposobnosti za rad i korisnik invalidske mirovine zbog  djelomičnog gubitka radne sposobnosti te korisnik obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje, osoba koja ispunjava uvjete za  prijevremenu starosnu mirovinu te nezaposlena  osoba  koja je prijavljena na produženo osiguranje nakon prestanka  osiguranja.

Ova mirovina određuje se bez umanjenja zbog ranijeg odlaska u mirovinu.


OSTVARIVANJE PRAVA
Pravo na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu osiguranik stječe od dana kada su ispunjeni uvjeti za mirovinu, s tim što se to pravo može ostvariti tek nakon prestanka osiguranja (zaposlenje, obavljanje obrtničke ili poljoprivredne djelatnosti i dr.).

IZNIMKA- osiguranik koji je na osnovi izmijenjenog ugovora o radu nastavio raditi, ali do polovice punog radnog vremena  može i bez prestanka radnog odnosa steći pravo na starosnu mirovinu.

U slučaju kada zahtjev za mirovinu podnese nezaposlena osoba, odnosno osoba koja nije u osiguranju, pravo na mirovinu pripada najranije od prvog idućeg dana nakon prestanka radnog odnosa ako je zahtjev podnesen u roku od šest mjeseci od prestanka osiguranja, a ako je zahtjev podnesen nakon isteka navedenog roka, osiguranik ima pravo na mirovinu najranije šest mjeseci unatrag računajući od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva. Unutar navedenih razdoblja osiguranik može birati datum od kada želi da mu se prizna pravo na mirovinu.


Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za kolovoz 2017.
(u rujnu 2017.)

U Zavodu je bilo:

1525489 Osiguranika - ukupno

1291876  Radnici kod pravnih osoba
126370  Radnici kod fizičkih osoba
62184  Obrtnici
19542  Poljoprivrednici
20025  Samostalne profesionalne djelatnosti
110

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5382  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18.10.2017.
broj prijava  2051
broj odjava  2470


opširnije

1231109 Korisnika mirovina - ukupno


503892 Korisnici starosnih mirovina
18245 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85290 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
184091 Korisnici prijevremene mirovine
203 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
197838 Korisnici invalidskih mirovina
241550 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

667372 Korisnici mirovina - žene (54,20%)
563737 Korisnici mirovina - muškarci (45,80%)

1:1,24 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.509,30 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za srpanj 2017. (5.905 kn) iznosi 59,43%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 2.226,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.222.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za kolovoz 2017.
(u rujnu 2017.)

U Zavodu je bilo 

155 455 korisnika doplatka za djecu za 298 871djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 374,00 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 384,41 kn. ... arhiva