HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Prijevremena starosna mirovina

 a) Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu stječe osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža (uvjeti na snazi do 31. prosinca 2030. - članak 34. ZOMO).

U prijelaznom razdoblju od  2014. do 2029. godine žene ostvaruju pravo na prijevremenu starosnu mirovinu prema povoljnijim uvjetima, s nižom starosnom dobi:


PRIJEVREMENA STAROSNA MIROVINA
godina
godine života
godine staža
 
 
god.
mj.
god.
mj.
 
2014.
56
0
31
0
 
2015.
56
3
31
3
 
2016.
56
6
31
6
 
2017.
56
9
31
9
 
2018.
57
0
32
0
 
2019.
57
3
32
3
 
2020.
57
6
32
6
 
2021.
57
9
32
9
 
2022.
58
0
33
0
 
2023.
58
3
33
3
 
2024.
58
6
33
6
 
2025.
58
9
33
9
 
2026.
59
0
34
0
 
2027.
59
3
34
3
 
2028.
59
6
34
6
 
2029.
59
9
34
9
 
2030.
60
 
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U razdoblju od 1. siječnja 2031. do 31. prosinca 2037. uvjet starosne dobi  povećava se za tri mjeseca svake godine, a od 1. siječnja 2038. pravo na prijevremenu  starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 62 godine života i 35 godina mirovinskog staža, bez obzira na spol.

Visina prijevremene starosne mirovine trajno se smanjuje za svaki mjesec ranijeg ostvarivanja prava na mirovinu prije navršenih godina života osiguranika propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu, i to:

-s navršenih 35 godina mirovinskog staža - za 0,34% po mjesecu
-s navršenih 36 godina mirovinskog staža - za 0,32% po mjesecu
-s navršenih 37 godina mirovinskog staža - za 0,30% po mjesecu
-s navršenih 38 godina mirovinskog staža - za 0,25% po mjesecu
-s navršenih 39 godina mirovinskog staža - za 0,15% po mjesecu
-s navršenih 40 godina mirovinskog staža - za 0,10% po mjesecu.

U razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2030., ženi koja stječe pravo na prijevremenu starosnu mirovinu polazni faktor za određivanje mirovine iznosi:


u 2018. godini:
– s navršenih do i 33 godine mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu
– s navršenih 34 godine mirovinskog staža: 0,32% po mjesecu
– s navršenih 35 godina mirovinskog staža: 0,30% po mjesecu
– s navršenih 37 godina mirovinskog staža: 0,25% po mjesecu
– s navršenih 38 godina mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu
– s navršenih 39 godina mirovinskog staža: 0,10% po mjesecu

u 2019. godini:
– s navršenih do i 33 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,34% po mjesecu
– s navršenih 34 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,32% po mjesecu
– s navršenih 35 godina i 3 mjeseca mirovinskog staža: 0,30% po mjesecu
– s navršenih 37 godina mirovinskog staža: 0,25% po mjesecu
– s navršenih 38 godina mirovinskog staža: 0,15% po mjesecu
– s navršenih 39 godina mirovinskog staža: 0,10% po mjesecu


Za ostale godine iz navedenog razdoblja podaci će se naknadno ažurirati.


b) Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca ima osiguranik kada ispuni uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu, (muškarac kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža, a žena kada ispuni uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu iz prelaznog razdoblja- u 2017. godini kada navrši 56 godina i devet mjeseca života i mirovinski staž od 31 godine i devet mjeseca; u 2018. godini kada navrši 57 godina života i mirovinski staž od 32 godine) da je nakon prestanka osiguranja prouzročenog stečajem, neposredno prije ispunjenja navedenih uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu, proveo u neprekidnom trajanju najmanje dvije godine kao nezaposlena osoba prijavljena službi nadležnoj za zapošljavanje te da se  s danom ispunjenja uvjeta odjavi iz evidencije nadležne službe za zapošljavanje. Svi navedeni uvjeti trebaju biti kumulativno ispunjeni.

Pravo na mirovinu pripada samo onom osiguraniku koji se na dan ispunjenja prvih uvjeta za priznanje prava na prijevremenu starosnu mirovinu odjavio iz  evidencije nadležne službe za zapošljavanje, kojoj se prijavio neposredno nakon prestanka radnog odnosa zbog stečaja poslodavca i proveo u neprekidnom trajanju kao nezaposlena osoba najmanje dvije godine.

Prema Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine, br. 80/2008, 121/2010, 118/2012, 12/2013-pročišćeni tekst i 153/2013), status nezaposlene osobe, između ostalih razloga ima,  korisnik invalidske mirovine zbog  profesionalne nesposobnosti za rad i korisnik invalidske mirovine zbog  djelomičnog gubitka radne sposobnosti te korisnik obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje, osoba koja ispunjava uvjete za  prijevremenu starosnu mirovinu te nezaposlena  osoba  koja je prijavljena na produženo osiguranje nakon prestanka  osiguranja.

Ova mirovina određuje se bez umanjenja zbog ranijeg odlaska u mirovinu.


OSTVARIVANJE PRAVA
Pravo na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu osiguranik stječe od dana kada su ispunjeni uvjeti za mirovinu, s tim što se to pravo može ostvariti tek nakon prestanka osiguranja (zaposlenje, obavljanje obrtničke ili poljoprivredne djelatnosti i dr.).

IZNIMKA- osiguranik koji je na osnovi izmijenjenog ugovora o radu nastavio raditi, ali do polovice punog radnog vremena  može i bez prestanka radnog odnosa steći pravo na starosnu mirovinu.

U slučaju kada zahtjev za mirovinu podnese nezaposlena osoba, odnosno osoba koja nije u osiguranju, pravo na mirovinu pripada najranije od prvog idućeg dana nakon prestanka radnog odnosa ako je zahtjev podnesen u roku od šest mjeseci od prestanka osiguranja, a ako je zahtjev podnesen nakon isteka navedenog roka, osiguranik ima pravo na mirovinu najranije šest mjeseci unatrag računajući od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva. Unutar navedenih razdoblja osiguranik može birati datum od kada želi da mu se prizna pravo na mirovinu.


Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Službenik za zaštitu podataka

e-mail:
01/ 4595-064
01/ 4595-293
adresa:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba
A. Mihanovića 3
10000 Zagreb
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za listopad 2018.
(u studenome 2018.)

U Zavodu je bilo:

1528590 Osiguranika - ukupno

1315447  Radnici kod pravnih osoba
108494  Radnici kod fizičkih osoba
60485  Obrtnici
19441  Poljoprivrednici
19647  Samostalne profesionalne djelatnosti
83

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4993  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 13.12.2018.
broj prijava  2099
broj odjava  1841


opširnije

1235084 Korisnika mirovina - ukupno


504194  Korisnici starosnih mirovina
25050 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84035 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
192217  Korisnici prijevremene mirovine
269 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
191456  Korisnici invalidskih mirovina
237863  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

669468 Korisnici mirovina - žene (54,20%)
565616 Korisnici mirovina - muškarci (45,80%)

1:1,24 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.655,49  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za rujan 2018. (6.195 kn) iznosi 59,01 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godinu.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.387,63 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.323.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za listopad 2018.
(u studenome 2018.)

U Zavodu je bilo 

155183 korisnika doplatka za djecu za  297081 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,82 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 393,99 kn. ... arhiva