Objavljen novi broj Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj 2/2019., ožujak 2019.

Danas je na internetskim stranicama Zavoda objavljen novi broj Statističkih informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, broj 2/2019., ožujak 2019. (stanje na dan 28. veljače 2019.). U ovaj su broj uključeni, uz ostale, i podaci o:  broju osiguranika prema godinama i osnovama osiguranja (stanje na dan 31. prosinca, od 2002. do 2018. godine), broju osiguranika prema osnovama osiguranja i spolu (stanje na dan 28. veljače 2019.), korisnicima mirovina prema godinama i osnovama osiguranja (stanje na dan 31. prosinca, od 2001. do 2018. godine), prosječnim mirovinama prema godinama i vrstama (od 2014. do 2018.). Također su uvršteni  i podaci o aktualnoj vrijednosti mirovine i postotku usklađivanja mirovina od siječnja 1999. do siječnja 2019. U dijelu o doplatku za djecu nalaze se podaci o broju korisnika doplatka za djecu i broju djece prema godinama (stanje na dan 31. prosinca, od 2002. do 2018. godine), te o broju korisnika doplatka za djecu i broju djece prema mjesecima za 2018. i  razdoblju siječanj-veljača u 2019., prosječnom broju korisnika, djece i prosječnim svotama doplatka za djecu (za razdoblje od 2013. do 2018.) te o kretanjima prema mjesecima (od siječnja 2013. do ožujka 2019.), područnim službama/uredima i županijama, s prosječnom mjesečnom svotom doplatka (stanje na dan 28. veljače 2019.).

opširnije